Kopen op een executieveiling

Iedere particulier mag kopen op de veiling. Over het algemeen liggen de koopsommen (iets) lager dan bij een onderhandse verkoop.

Net als bij een ‘normale’ koop is het belangrijk om advies in te winnen alvorens tot koop over te gaan:

- wat is bij benadering de juiste waarde, welke verplichtingen zitten er aan het pand, is het wel of niet bewoond, is er nog iets bekend over de inpandige kwaliteit van het pand, is er veel achterstallig onderhoud?

Daarnaast heeft de veiling enkele eigenschappen die de koop anders maken dan een ‘normale’ onderhandse transactie:

- zoals de onvoorwaardelijke koop (dus geen voorbehoud van financiering). Een koper moet dus minimaal in staat zijn om de waarborg met eigen middelen te betalen. Als een taxatie niet mogelijk is, dan moet soms de hele koopsom via eigen middelen betaald worden;

- de bijzondere veilingvoorwaarden. Is het aanwezig zijn van een bewoner bijvoorbeeld een probleem? 

Makelaar/taxateur mr. Ivo B. Ressenaar heeft jarenlange ervaring met het kopen van onroerend goed op de executie veiling. Hij heeft opgetreden voor tal van banken en particulieren. Heeft u ook interesse in het kopen van een woning op de veiling? Neemt dan contact met hem op via 0651190265 of ivo@lacle.nl. Hij kan u dan begeleiden in het gehele aankoop proces.

LaClé makelaars, uw sleutel tot een veiling woning! 

Afspraak maken